Beste VTS leden en belangstellenden,


De Thermische spuitindustrie kwalificeert
Veel bedrijven leiden intern hun eigen vakmensen op. Bedrijven willen hun opdrachtgevers laten zien dat hun thermisch spuiters en werkvoorbereiders vakbekwaam zijn en goed zijn opgeleid. Hiervoor heeft de Vereniging voor Thermisch Spuittechnieken (VTS) de opleiding Europees Thermisch Spuiter (ETS) samengesteld. Deze opleiding is in overeenstemming met de Europese en internationale normen.

Zie ook: http://www.thermisch-spuiten.nl/opleiding-ets


Cursusdata 2019
In 2019 zal de ETS opleiding voor alle thermisch spuitprocessen gegeven gaan worden op:
20-26 maart 2019
Deze cursus wordt gegeven bij FST in Duiven (NL).

VTS certificaat:
De ETS opleiding kan ook worden gevolgd door cursisten die niet voldoen aan de EWF / NIL voorwaarden met betrekking tot vooropleiding en praktijkervaring. Echter deze cursisten kunnen niet deelnemen aan het NIL examen. Na afloop van de opleiding ontvangen deze cursisten een bewijs van deelname certificaat.

ETS diploma:
De cursisten die wel aan de EWF / NIL voorwaarden met betrekking tot vooropleiding en praktijkervaring voldoen moeten ook het NIL examen aanvragen. Hiervoor moet ook het aanmeldingsformulier voor het NIL examen (Aanmeldingsformulier OK 2.42) worden ingevuld.

Inschrijvingen algemeen:
Aanmelding is alleen mogelijk door toezending van een volledig ingevuld inschrijfformulier. De VTS houdt zich het recht voor bij onvoldoende belangstelling de opleidingsactiviteit uit te stellen of niet te organiseren. De aanmeldformulieren zijn afwijkend voor de Nederlandse en Belgische deelnemers. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 maart 2019.

Toelating
In principe worden alleen personen toegelaten die voldoen aan de toelatingseisen. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Bij achteraf gebleken onjuiste of onvolledige opgaven op het inschrijfformulier kan een deelnemer de deelname aan het NIL examen worden ontzegd.

Bevestiging van toelating en wijze van betaling:
Na ontvangst van het inschrijfformulier krijgt u een ontvangstbevestiging toegezonden. Ongeveer twee weken voor de cursusstart ontvangt u een uitnodiging met eventuele andere relevante informatie. Tevens ontvangt u een factuur. Het cursusgeld dient vóór de eerste cursusdag te worden voldaan.

Subsidies en Trainingstoelagen:

 

Nederland:
Voor Nederlandse Metaalunieleden wil ik u wijzen op de mogelijkheid om via het OOM een PTT (Persoonlijke Trainings Toelage) van maximaal €750,- aan te vragen. Zie ook https://www.oom.nl/Regelingen/Persoonlijke-Trainingstoelage

België:
de Belgische bedrijven dienen het Aanmeldingsformulier voor de opleiding ETS (Vlaanderen) in te vullen en deze te sturen naar VOM vzw, kapeldreef 60 B-3001 LEUVEN of info@vom.be, kunt u in aanmerking komen voor de KMO-portefeuille subsidie. Deze subsidie is alleen van toepassing op de opleidingskosten en niet voor de catering en examenkosten.


Met belangstelling zien wij uw aanmelding voor de opleiding tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Roelof Vedder
ETS Commissie